banner

 


Libellules classées par nom

 

français - allemand - anglais - polonais - néerlandais - suédois

Polski Łaciński
   
gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
gadziogłówka żółtonoga Stylurus flavipes
husarz ciemny (mniejszy) Anax parthenope
husarz wędrowny Anax ephippiger
husarz władca Anax imperator
iglica mała Nehalennia speciosa
lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum
lecicha mała Orthetrum coerulescens
lecicha południowa Orthetrum brunneum
lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
łątka dzieweczka Coenagrion puella
łątka halabardówka (stawowa) Coenagrion hastulatum
łątka ozdobna Coenagrion ornatum
łątka wczesna Coenagrion pulchellum
łątka wiosenna Coenagrion lunulatum
łątka zalotna Coenagrion scitulum
łątka zielona Coenagrion armatum
łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
miedziopierś górska Somatochlora alpestris
miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
miedziopierś północna Somatochlora arctica
miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
oczobarwnica (łątka) jeziorna Erythromma lindenii
oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
oczobarwnica większa Erythromma najas
pałątka mała Lestes virens
pałątka niebieskooka (podobna) Lestes dryas
pałątka południowa Lestes barbarus
pałątka pospolita Lestes sponsa
pałątka wielkoplama Lestes macrostigma
pałątka zielona Lestes viridis
pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
przeniela dwuplama Epitheca bimaculata
smaglec ogonokleszcz (mniejszy) Onychogomphus forcipatus
straszka pospolita Sympecma fusca
straszka syberyjska (północna) Sympecma paedisca
szablak czarny (szkocki) Sympetrum danae
szablak krwisty Sympetrum sanguineum
szablak południowy Sympetrum meridionale
szablak późny (podobny) Sympetrum striolatum
szablak przepasany (górski) Sympetrum pedemontanum
szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum
szablak wędrowny (wiosenny) Sympetrum fonscolombii
szablak żółty Sympetrum flaveolum
szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
szafranka czerwona Crocothemis erythraea
szklarka zielona Cordulia aenea
szklarnik górski Cordulegaster bidentata
szklarnik leśny Cordulegaster boltonii
świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
świtezianka dziewica Calopteryx virgo
tężnica mała Ischnura pumilio
tężnica wytworna Ischnura elegans
trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
ważka płaskobrzucha Libellula depressa
ważka ruda Libellula fulva
zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons
zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
zalotka torfowcowa (wątpliwa) Leucorrhinia dubia
zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
żagiew ruda Aeshna isoceles
żagnica jesienna Aeshna mixta
żagnica północna Aeshna caerulea
żagnica południowa Aeshna affinis
żagnica sina Aeshna cyanea
żagnica torfowa Aeshna juncea
żagnica torfowcowa Aeshna subarctica elisabethae
żagnica wielka Aeshna grandis
żagnica zielona Aeshna viridis
żagniczka wiosenna (zwyczajna) Brachytron pratense

 

Impressum | Confidentialité | sur nous