banner

 


Libellules classées par nom

 

français - allemand - anglais - polonais - néerlandais - suédois

Svenska Latin
   
Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa
Blå jungfruslända Calopteryx virgo
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Bred trollslända Libellula depressa
Brun mosaikslända Aeshna grandis
Citronfläckad trollslända Leucorrhinia pectoralis
Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Fjälltrollslända Somatochlora alpestris
Flodflickslända Platycnemis pennipes
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Griptångflickslända Coenagrion armatum
Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Grön mosaikslända Aeshna viridis
Guldtrollslända Cordulia aenea
Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
Gungflymosaiksländaeva Aeshna subarctica e.
Höstmosaikslända Aeshna mixta
Kejsartrollslända Anax imperator
Kilfläckslända Aeshna isoceles
Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella
Månflickslända Coenagrion lunulatum
Metalltrollslända Somatochlora metallica
Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Mindre rödögd flickslända Erythromma viridulum
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens
Mindre smaragdflickslända Lestes virens vestalis
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Starrmosaikslända Aeshna juncea
Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus
Störe rödögd flickslända Erythromma najas
Större ängstrollslända Sympetrum striolatum
Större kustflickslända Ischnura elegans
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Svart ängstrollslända Sympetrum danae
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum
Tidig mosaikslända Brachytron pratense
Tvåfläckig trollslända Epitheca bimaculata
Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
Vandrande mosaikslända Anax ephippiger
Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
Vinterflickslända Sympecma fusca

 

Impressum | Confidentialité | sur nous