banner

 


Libellules classées par nom

 

français - allemand - anglais - polonais - néerlandais - suédois

Łaciński Polski
   
Aeshna affinis żagnica południowa
Aeshna caerulea żagnica północna
Aeshna cyanea żagnica sina
Aeshna grandis żagnica wielka
Aeshna isoceles żagiew ruda
Aeshna juncea żagnica torfowa
Aeshna mixta żagnica jesienna
Aeshna subarctica elisabethae żagnica torfowcowa
Aeshna viridis żagnica zielona
Anax ephippiger husarz wędrowny
Anax imperator husarz władca
Anax parthenope husarz ciemny (mniejszy)
Brachytron pratense żagniczka wiosenna (zwyczajna)
Calopteryx splendens świtezianka błyszcząca
Calopteryx virgo świtezianka dziewica
Coenagrion armatum łątka zielona
Coenagrion hastulatum łątka halabardówka (stawowa)
Coenagrion lunulatum łątka wiosenna
Coenagrion ornatum łątka ozdobna
Coenagrion puella łątka dzieweczka
Coenagrion pulchellum łątka wczesna
Coenagrion scitulum łątka zalotna
Cordulegaster bidentata szklarnik górski
Cordulegaster boltonii szklarnik leśny
Cordulia aenea szklarka zielona
Crocothemis erythraea szafranka czerwona
Enallagma cyathigerum nimfa stawowa
Epitheca bimaculata przeniela dwuplama
Erythromma lindenii oczobarwnica (łątka) jeziorna
Erythromma najas oczobarwnica większa
Erythromma viridulum oczobarwnica mniejsza
Stylurus flavipes gadziogłówka żółtonoga
Gomphus vulgatissimus gadziogłówka pospolita
Ischnura elegans tężnica wytworna
Ischnura pumilio tężnica mała
Lestes barbarus pałątka południowa
Lestes dryas pałątka niebieskooka (podobna)
Lestes macrostigma pałątka wielkoplama
Lestes sponsa pałątka pospolita
Lestes virens pałątka mała
Lestes viridis pałątka zielona
Leucorrhinia albifrons zalotka białoczelna
Leucorrhinia caudalis zalotka spłaszczona
Leucorrhinia dubia zalotka torfowcowa (wątpliwa)
Leucorrhinia pectoralis zalotka większa
Leucorrhinia rubicunda zalotka czerwonawa
Libellula depressa ważka płaskobrzucha
Libellula fulva ważka ruda
Libellula quadrimaculata ważka czteroplama
Nehalennia speciosa iglica mała
Onychogomphus forcipatus smaglec ogonokleszcz (mniejszy)
Ophiogomphus cecilia trzepla zielona
Orthetrum albistylum lecicha białoznaczna
Orthetrum brunneum lecicha południowa
Orthetrum cancellatum lecicha pospolita
Orthetrum coerulescens lecicha mała
Platycnemis pennipes pióronóg zwykły
Pyrrhosoma nymphula łunica czerwona
Somatochlora alpestris miedziopierś górska
Somatochlora arctica miedziopierś północna
Somatochlora flavomaculata miedziopierś żółtoplama
Somatochlora metallica miedziopierś metaliczna
Sympecma fusca straszka pospolita
Sympecma paedisca straszka syberyjska (północna)
Sympetrum danae szablak czarny (szkocki)
Sympetrum depressiusculum szablak przypłaszczony
Sympetrum flaveolum szablak żółty
Sympetrum fonscolombii szablak wędrowny (wiosenny)
Sympetrum meridionale szablak południowy
Sympetrum pedemontanum szablak przepasany (górski)
Sympetrum sanguineum szablak krwisty
Sympetrum striolatum szablak późny (podobny)
Sympetrum vulgatum szablak zwyczajny

 

Impressum | Confidentialité | sur nous