Alla sländor
sorterade efter namn

 

Svenska

Latin

   
Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa
Blå jungfruslända Calopteryx virgo
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Bred trollslända Libellula depressa
Brun mosaikslända Aeshna grandis
Citronfläckad trollslända Leucorrhinia pectoralis
Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Fjälltrollslända Somatochlora alpestris
Flodflickslända Platycnemis pennipes
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Griptångflickslända Coenagrion armatum
Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Grön mosaikslända Aeshna viridis
Guldtrollslända Cordulia aenea
Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
Gungflymosaiksländaeva Aeshna subarctica e.
Höstmosaikslända Aeshna mixta
Kejsartrollslända Anax imperator
Kilfläckslända Aeshna isoceles
Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella
Månflickslända Coenagrion lunulatum
Metalltrollslända Somatochlora metallica
Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Mindre rödögd flickslända Erythromma viridulum
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens
Mindre smaragdflickslända Lestes virens vestalis
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Starrmosaikslända Aeshna juncea
Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus
Störe rödögd flickslända Erythromma najas
Större ängstrollslända Sympetrum striolatum
Större kustflickslända Ischnura elegans
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Svart ängstrollslända Sympetrum danae
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum
Tidig mosaikslända Brachytron pratense
Tvåfläckig trollslända Epitheca bimaculata
Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
Vandrande mosaikslända Anax ephippiger
Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
Vinterflickslända Sympecma fusca

Latin

Svenska

   
Aeshna caerulea Fjällmosaikslända
Aeshna cyanea Blågrön mosaikslända
Aeshna grandis Brun mosaikslända
Aeshna isoceles Kilfläckslända
Aeshna juncea Starrmosaikslända
Aeshna mixta Höstmosaikslända
Aeshna subarctica e. Gungflymosaiksländaeva
Aeshna viridis Grön mosaikslända
Anax ephippiger Vandrande mosaikslända
Anax imperator Kejsartrollslända
Brachytron pratense Tidig mosaikslända
Calopteryx splendens Blåbandad jungfruslända
Calopteryx virgo Blå jungfruslända
Coenagrion armatum Griptångflickslända
Coenagrion hastulatum Spjutflickslända
Coenagrion lunulatum Månflickslända
Coenagrion puella Ljus lyrflickslända
Coenagrion pulchellum Mörk lyrflickslända
Cordulegaster boltonii Kungstrollslända
Cordulia aenea Guldtrollslända
Enallagma cyathigerum Sjöflickslända
Epitheca bimaculata Tvåfläckig trollslända
Erythromma najas Störe rödögd flickslända
Erythromma viridulum Mindre rödögd flickslända
Gomphus vulgatissimus Sandflodtrollslända
Ischnura elegans Större kustflickslända
Ischnura pumilio Mindre kustflickslända
Lestes barbarus Vandrande smaragdflickslända
Lestes dryas Kraftig smaragdflickslända
Lestes sponsa Allmän smaragdflickslända
Lestes virens vestalis Mindre smaragdflickslända
Leucorrhinia albifrons Pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia caudalis Bred kärrtrollslända
Leucorrhinia dubia Myrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis Citronfläckad trollslända
Leucorrhinia rubicunda Nordisk kärrtrollslända
Libellula depressa Bred trollslända
Libellula fulva Spetsfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata Fyrfläckad trollslända
Nehalennia speciosa Dvärgflickslända
Onychogomphus forcipatus Stenflodtrollslända
Ophiogomphus cecilia Grön flodtrollslända
Orthetrum cancellatum Större sjötrollslända
Orthetrum coerulescens Mindre sjötrollslända
Platycnemis pennipes Flodflickslända
Pyrrhosoma nymphula Röd flickslända
Somatochlora alpestris Fjälltrollslända
Somatochlora arctica Mindre glanstrollslända
Somatochlora flavomaculata Gulfläckig glanstrollslända
Somatochlora metallica Metalltrollslända
Sympecma fusca Vinterflickslända
Sympecma paedisca Sibirisk vinterflickslända
Sympetrum danae Svart ängstrollslända
Sympetrum flaveolum Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum fonscolombii Vandrande ängstrollslända
Sympetrum sanguineum Blodröd ängstrollslända
Sympetrum striolatum Större ängstrollslända
Sympetrum vulgatum Tegelröd ängstrollslända