Wszystkie ważki sortowane
według nazwy

 

Polski

Łaciński

gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
gadziogłówka żółtonoga Stylurus flavipes
husarz ciemny (mniejszy) Anax parthenope
husarz wędrowny Anax ephippiger
husarz władca Anax imperator
iglica mała Nehalennia speciosa
lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum
lecicha mała Orthetrum coerulescens
lecicha południowa Orthetrum brunneum
lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
łątka dzieweczka Coenagrion puella
łątka halabardówka (stawowa) Coenagrion hastulatum
łątka ozdobna Coenagrion ornatum
łątka wczesna Coenagrion pulchellum
łątka wiosenna Coenagrion lunulatum
łątka zalotna Coenagrion scitulum
łątka zielona Coenagrion armatum
łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
miedziopierś górska Somatochlora alpestris
miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
miedziopierś północna Somatochlora arctica
miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
oczobarwnica (łątka) jeziorna Erythromma lindenii
oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
oczobarwnica większa Erythromma najas
pałątka mała Lestes virens
pałątka niebieskooka (podobna) Lestes dryas
pałątka południowa Lestes barbarus
pałątka pospolita Lestes sponsa
pałątka wielkoplama Lestes macrostigma
pałątka zielona Lestes viridis
pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
przeniela dwuplama Epitheca bimaculata
smaglec ogonokleszcz (mniejszy) Onychogomphus forcipatus
straszka pospolita Sympecma fusca
straszka syberyjska (północna) Sympecma paedisca
szablak czarny (szkocki) Sympetrum danae
szablak krwisty Sympetrum sanguineum
szablak południowy Sympetrum meridionale
szablak późny (podobny) Sympetrum striolatum
szablak przepasany (górski) Sympetrum pedemontanum
szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum
szablak wędrowny (wiosenny) Sympetrum fonscolombii
szablak żółty Sympetrum flaveolum
szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
szafranka czerwona Crocothemis erythraea
szklarka zielona Cordulia aenea
szklarnik górski Cordulegaster bidentata
szklarnik leśny Cordulegaster boltonii
świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
świtezianka dziewica Calopteryx virgo
tężnica mała Ischnura pumilio
tężnica wytworna Ischnura elegans
trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
ważka płaskobrzucha Libellula depressa
ważka ruda Libellula fulva
zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons
zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
zalotka torfowcowa (wątpliwa) Leucorrhinia dubia
zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
żagiew ruda Aeshna isoceles
żagnica jesienna Aeshna mixta
żagnica północna Aeshna caerulea
żagnica południowa Aeshna affinis
żagnica sina Aeshna cyanea
żagnica torfowa Aeshna juncea
żagnica torfowcowa Aeshna subarctica elisabethae
żagnica wielka Aeshna grandis
żagnica zielona Aeshna viridis
żagniczka wiosenna (zwyczajna) Brachytron pratense

Łaciński

Polski

Aeshna affinis żagnica południowa
Aeshna caerulea żagnica północna
Aeshna cyanea żagnica sina
Aeshna grandis żagnica wielka
Aeshna isoceles żagiew ruda
Aeshna juncea żagnica torfowa
Aeshna mixta żagnica jesienna
Aeshna subarctica elisabethae żagnica torfowcowa
Aeshna viridis żagnica zielona
Anax ephippiger husarz wędrowny
Anax imperator husarz władca
Anax parthenope husarz ciemny (mniejszy)
Brachytron pratense żagniczka wiosenna (zwyczajna)
Calopteryx splendens świtezianka błyszcząca
Calopteryx virgo świtezianka dziewica
Coenagrion armatum łątka zielona
Coenagrion hastulatum łątka halabardówka (stawowa)
Coenagrion lunulatum łątka wiosenna
Coenagrion ornatum łątka ozdobna
Coenagrion puella łątka dzieweczka
Coenagrion pulchellum łątka wczesna
Coenagrion scitulum łątka zalotna
Cordulegaster bidentata szklarnik górski
Cordulegaster boltonii szklarnik leśny
Cordulia aenea szklarka zielona
Crocothemis erythraea szafranka czerwona
Enallagma cyathigerum nimfa stawowa
Epitheca bimaculata przeniela dwuplama
Erythromma lindenii oczobarwnica (łątka) jeziorna
Erythromma najas oczobarwnica większa
Erythromma viridulum oczobarwnica mniejsza
Stylurus flavipes gadziogłówka żółtonoga
Gomphus vulgatissimus gadziogłówka pospolita
Ischnura elegans tężnica wytworna
Ischnura pumilio tężnica mała
Lestes barbarus pałątka południowa
Lestes dryas pałątka niebieskooka (podobna)
Lestes macrostigma pałątka wielkoplama
Lestes sponsa pałątka pospolita
Lestes virens pałątka mała
Lestes viridis pałątka zielona
Leucorrhinia albifrons zalotka białoczelna
Leucorrhinia caudalis zalotka spłaszczona
Leucorrhinia dubia zalotka torfowcowa (wątpliwa)
Leucorrhinia pectoralis zalotka większa
Leucorrhinia rubicunda zalotka czerwonawa
Libellula depressa ważka płaskobrzucha
Libellula fulva ważka ruda
Libellula quadrimaculata ważka czteroplama
Nehalennia speciosa iglica mała
Onychogomphus forcipatus smaglec ogonokleszcz (mniejszy)
Ophiogomphus cecilia trzepla zielona
Orthetrum albistylum lecicha białoznaczna
Orthetrum brunneum lecicha południowa
Orthetrum cancellatum lecicha pospolita
Orthetrum coerulescens lecicha mała
Platycnemis pennipes pióronóg zwykły
Pyrrhosoma nymphula łunica czerwona
Somatochlora alpestris miedziopierś górska
Somatochlora arctica miedziopierś północna
Somatochlora flavomaculata miedziopierś żółtoplama
Somatochlora metallica miedziopierś metaliczna
Sympecma fusca straszka pospolita
Sympecma paedisca straszka syberyjska (północna)
Sympetrum danae szablak czarny (szkocki)
Sympetrum depressiusculum szablak przypłaszczony
Sympetrum flaveolum szablak żółty
Sympetrum fonscolombii szablak wędrowny (wiosenny)
Sympetrum meridionale szablak południowy
Sympetrum pedemontanum szablak przepasany (górski)
Sympetrum sanguineum szablak krwisty
Sympetrum striolatum szablak późny (podobny)
Sympetrum vulgatum szablak zwyczajny